תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם

שוק התרופות בישראל

שוק התרופות בישראל התפתח בצורה דרמטית בשנים האחרונות והפך לשוק תחרותי ומגוון. לפי נתונים של איגוד התעשיינים, שוק התרופות בארץ הוא שוק מוטה ייצוא תרופות מרשם, תרופות ללא מרשםעם גידול ממוצע של כ40 אחוזים ביצוא תרופות לאורך חמש השנים האחרונות.

השוק הוא שוק תחרותי עם מבחר מוצרים רחב, אך עם מספר בודד של קניינים בלעדיים – קופות החולים. למרות הנטייה לייצא את התרופות המיוצרות על ידי חברות ישראליות, שוק התרופות בארץ ניזון עד מאוד מייבוא תרופות מחו"ל. חלקו היחסי של היבוא בסך התרופות הנמכרות בארץ עומד על כ-65 אחוזים מן התרופות הנמכרות בישראל.

לאחרונה, פועל משרד האוצר ליישום רפורמה שמטרתה הגדלת היקף התרופות ללא מרשם הנמכרות מחוץ לבתי המרקחת. כמו כן, שר הבריאות הודיע לא מכבר על הפחתה של 33% במחיר התרופות הגנריות. בישראל, הנגישות לתרופות ניתנת לחלוקה הבאה:

  • תרופות מרשם – אלו תרופות הניתנות אך ורק לבעלי מרשם המונפק על ידי רופא, ומסופקות לציבור בבתי מרקחת על ידי רוקחים מוסמכים.
  • תרופות למכירה על ידי רוקחים – הכוונה לתרופות שאינן מצריכות מרשם רופא, אך כאלו הנמכרות רק בבתי המרקחת.
  • תרופות למכירה חופשית – תרופות, ללא צורך במרשם, כמובן, הניתנות לרכישה באופן חופשי גם מחוץ לבתי המרקחת.

סל הבריאות וסבסוד תרופות כחלק מסל התרופות

כחלק מחוק הבריאות נקבע על פי חוק "סל בריאות" המכיל בתוכו את שירותי הבריאות שהמדינה מספקת לאזרחיה, לרוב באמצעות קופות החולים.

כחלק מסל הבריאות, המדינה מסבסדת תרופות מסוימות שעלותן גבוהה, אך באפשרותן להציל חיים של חולים או לשפר את איכות חייהם. לרשימת תרופות אלו הוצמד הכינוי "סל התרופות", כשרשימה זו נמצאת במרכז הדיון הציבורי בארץ.

בסל התרופות מופיעות תרופות מן הסוגים הבאים: תרופה שאושרה לשימוש כללי בקופות החולים, תרופה שמוגבלת לשימוש בבתי חולים או במתקני אשפוז, תרופה אשפוזית לפי החלטת משרד הבריאות, תרופה המוגבלת לרישום על ידי רופא מומחה ו/או תרופה הנרכשת על ידי משרד הבריאות ומחולקת במקומות מורשים.

תרופות שאינן חלק מסל התרופות, נמצאות מחוץ לסבסוד הממשלתי, ויש לשלם עליהן מחיר מלא. כחלק מן השירות שמציעות קופות החולים ללקוחות מבוטחים, ובהתאם לסוג הביטוח, ניתן לרכוש תרופות רבות בהנחה, אך הנחה זו אינה בהכרח נובעת מהכללה של התרופה בסל התרופות, אלא מגיעה כחלק מחבילת הטבות שמעניקה קופת החולים למבוטח. כך שניתן לרכוש תרופות במחיר נמוך יותר כאשר רוכשים תרופות בבית מרקחת המשויך לקופות החולים של הלקוח.

תרופות ללא מרשם ומכירה חופשית – התאמת תרופות

בניגוד לתרופות מרשם, שחלקן כלול בסל התרופות, תרופות שאינן זקוקות למרשם רופא נגישות יותר לציבור. ראשית, ניתן לרכוש תרופות ללא מרשם רופא בכל בית מרקחת. בנוסף, לאור רפורמה שבוצעה לאחרונה, ניתן לרכוש תרופות מסוימות גם מחוץ לבתי המרקחת.

מתוך השוואה למדינות אחרות בעולם, גובשה תוכנית לפיה תרופות ימכרו גם ברשתות מזון גדולות, ואף במקומות אחרים, מתוך כוונה לעודד הוזלת מחירים של תרופות ללא מרשם. בעוד שאיגוד הרוקחים אינו תומך בצעד זה, משרד האוצר מנסה לקדם את הרפורמה ולהכניס חומרים נוספים לרשימת התרופות המותרות לממכר חופשי.

מכירת תרופות דרך האינטרנט

עם חדירת האינטרנט אל כל תחומי החיים שלנו, החלו להופיע גם בתי מרקחת מקוונים המציעים מבחר תרופות למכירה, התאמת תרופות. קופות החולים עצמן אף מציעות ממכר תרופות דרך אתרי האינטרנט שלהם, וכך גם עושות רשתות שיווק תרופות אחרות, כגון סופרפארם, טלפארמה ואחרות.

התרופות הנמכרות דרך אתרי האינטרנט הן לרוב תרופות ללא מרשם רופא, שכן תרופות הזקוקות למרשם רופא ניתנות אך ורק דרך בתי המרקחת ובאישור של רוקח מוסמך. חשוב לזכור כי רכישת תרופות דרך האינטרנט אינה מתבצעת תחת השגחה מקצועית, ויש להכיר בכך.

לעומת האתרים המקומיים, שמהווים בדרך כלל "סניף מקוון" של חברה מקומית מוכרת, ישנם אתרים רבים מחו"ל שמציעים מבחר רחב של תרופות. בארה"ב מתנהלים מספר תיקים כנגד אתרי אינטרנט שהציעו למכירה תרופות מרשם ללא פיקוח רפואי, ואף תרופות מזויפות.

ראו גם:
טיפול תרופתי או פעילות גופנית – מה עדיף?