שר"פ בבתי חולים בישראל

ראשי התיבות שר"פ – שירות רפואי פרטי. הכוונה היא לשירות שפועל בתחום בית חולים ציבורי. השר"פ בבתי חולים מעניק לחולים את אפשרות הבחירה ברופא מייעץ וברופא מנתח, תמורת תשלום המתבצעשר"פ בבתי חולים בישראל דרך ביטוחים פרטיים. שירות זה מאפשר קיצור תורים לבדיקות ולניתוחים שאינם בהולים. שר"פ בבתי חולים בישראל ניתן לאחר שעות העבודה הרגילות.

בפסק דין בבג"ץ בשנת 2009 נאסרה הפעלת השר"פ בבתי החולים, בטענה ששירות זה יחזק את האפליה בין חולים חסרי אמצעים כלכליים לבין חולים שיכולים להרשות לעצמם לשלם סכומים גבוהים בעבורו. למרות האיסור, עדיין יש אנשים בעלי אינטרסים רבים מבחינה כלכלית שפועלים לקידום השר"פ, בכדי להרוויח כמה שיותר כספים.

למה גורם השר"פ בבתי חולים?

השימוש בשר"פ מנוצל לטובת חלק מהציבור, שביכולתו לדאוג לעצמו מבחינה כלכלית, אך הניצול הזה של משאבים ציבוריים שאמורים לשרת את כלל האוכלוסייה, ולא רק את המעמד הבינוני ומעלה, יוצר אפליה רבה. בתי חולים ציבוריים משתמשים במתקנים ציבוריים, בתשתיות ציבוריות ומעסיקים את הרופאים הטובים בעלי מומחיות גבוהה. מסיבות אלו אין מקום לתת שירותים אלה רק לאוכלוסייה מסוימת ולא לאחרת.

עצם העובדה שמאפשרים את הפעלת השר"פ בבתי חולים ציבוריים, גורמת לאנשים לרצות יותר לגשת אל הרפואה הפרטית והיקרה, ולגרום להתדרדרות הרפואה הציבורית. מערכת הבריאות הציבורית אמורה לתת מענה לכלל תושבי המדינה ולא רק לאנשים שבכוחם לשלם.

פערים בעקבות שר"פ בבתי חולים

הנגישות לבריאות: השימוש בשר"פ מתאפשר רק לאנשים שרכשו לעצמם ביטוחי בריאות משלימים, מעבר לביטוח הרפואי הבסיסי מטעם קופות החולים. לכן, רק לאנשים שידם משגת לשלם סכומי כסף עבור תכניות ביטוח, ישנה הזכות להשתמש בשר"פ ולהיות נגישים יותר לשירותי הבריאות בבתי חולים. משתמע מכך שהאנשים שלא יכולים לרכוש תכניות ביטוח, יהיו בתחתית סדרי העדיפויות בנוגע לנגישות לבריאות.

קיצור תורים: שר"פ בבתי חולים מבטיח קיצור תורים להתייעצויות עם רופאי בית החולים, כמו גם קיצור מועדי ניתוחים לא דחופים. עובדה זו גורמת לכך שהאוכלוסייה החלשה שאין באפשרותה להשיג את השר"פ, נפגעת מאוד ומחכה בסוף רשימת התורים. שר"פ יעדיף את האנשים המשלמים עבור הטיפולים והניתוחים, יקבע להם תורים מידיים וישאיר את החלשים מאחור.

העמקת פערים בתוך המעמד הבינוני: הכנסתו של השר"פ אל הביטוחים המשלימים עלול להוביל להתייקרותן של פרמיות הביטוח ולפיצול לתכניות ביטוח שונות- יקרות יותר ויקרות פחות, דבר שיוביל להעמקת פערים גם בקרב האוכלוסייה המשלמת את הביטוחים, כי לא כל המעמד הבינוני יכול להרשות לעצמו לשלם סכומים גבוהים עבור ביטוחים, ואז לא כל המבוטחים ייהנו מכל השירותים שהשר"פ נותן.

פריפריה ומרכז הארץ: עלול להיווצר מצב בו תושבים מהפריפריות, שיש בידם ביטוחי בריאות פרטיים ויוקרתיים או ביטוחים משלימים טובים מהקופות, יעדיפו להשתמש בשר"פ בבתי חולים במרכז הארץ, מתוך מחשבה ששם יקבלו שירותים וטיפולים טובים יותר. תופעה זו עלולה ליצור פערים בין בתי החולים במרכז לבין אלה שבפריפריה מבחינת קבלת משאבים, והרופאים הבכירים יעדיפו להישאר לעבוד במרכז ולהשתכר בצורה מכובדת יותר מאשר בפריפריה.

פגיעות נוספות בעקבות שר"פ בבתי חולים

תשומת ליבם של הרופאים במסגרת השר"פ עלולה להיות מופנית לחולים המשלמים ממיטב כספם בעד השירות, והם ישקיעו את רוב זמנם במתן השירותים הפרטיים, ופחות במתן טיפול לחולים במחלקות הרגילות, בשעות עבודתם בבתי החולים.

השר"פ עלול לפגוע בהכשרות של הרופאים המתחילים את דרכם בבתי החולים, בעקבות העובדה שהרופאים הבכירים שנותנים שירותים במסגרת השר"פ הופכים להיות דומיננטיים ומועדפים על החולים בעלי ביטוחי הבריאות המשלימים.